image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Czech POINT

Czech POINT

Na obecním úřadě je možno v úředních hodinách požádat o jakýkoliv z níže uvedených výstupů:

CZECH POINT ( Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou. 

Projekt CzechPoint slouží í poskytování ověřených výpisů z centrálních registrů:

 • z Katastru nemovitostí
 • z Obchodního rejstříku
 • z Živnostenského rejstříku      
 • z Rejstříku trestů

Dále je možné prostřednictvím systém CzechPoint:

zažádat o výpis z bodového hodnocení osoby (tzv. trestné body řidičů)

získat výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

získat výpis z modulu "Autovraky" Informačního systému odpadového hospodářství MŽP

Postup vydání ověřeného výpisu

Před tím než půjdete na pracoviště Czech Point, musíte znát základní údaje o subjektu nebo nemovitosti, ke kterým chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Lhůta pro vydání všech uvedených výpisů z centrálních registrů je na počkání.

Výpis z Katastru nemovitostí

Co dostanete: úplný výpis Listu vlastnictví

Co potřebujete vědět:

 • název katastrálního území, číslo parcely, jedná-li se o pozemek
 • stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu
 • nebo číslo Listu vlastnictví
 • průkaz totožnosti není potřeba

 Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku; 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z Obchodního rejstříku

 • Co dostanete: úplný výpis z Obchodního rejstříku
 • Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo) obchodní organizace. Průkaz totožnosti není potřeba.
 • Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku; 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis ze Živnostenského rejstříku

 • Co dostanete: úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
 • Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo) obchodní organizace. Průkaz totožnosti není potřeba.
 • Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku; 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z Rejstříku trestů

 • Co dostanete: úplný výpis z Rejstříku trestů
 • Komu lze výpis vydat:
 • osobě, které se výpis týká, a to na základě platného dokladu totožnosti ( občanský průkaz, cestovní pas)
 • zmocněncům - na základě ověřené plné moci
 • cizincům, kteří mají přidělené rodné číslo a platný doklad totožnosti
 • Kolik to bude stát: 100,- Kč

Výpis bodového hodnocení osoby

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Vydat výpis lze pouze osobě, které se výpis týká , a to na základě platného dokladu totožnosti – občanského průkazu, cestovního pasu.

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

O výpis může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ nebo obchodního názvu subjektu.

Modul autovraky Informačního systému odpadového hospodářství MŽP

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Kontaktní místa Czech POINT autorizují kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH za účelem podání agendy nebo její kontroly.