image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie a současnost

Historie a současnost

Březsko podle regionálního geomorfologického členění České republiky patří do evropského Hercynského systému
a subsystému Hercynská pohoří, dále do provincie Česká vysočina, Česko-moravská subprovincie soustavy Brněnská vrchovina, subsoustavy Drahanská vrchovina, celku Konická vrchovina. Celé území katastru leží v členitém terénu. Kopcovitý reliéf je v jižní částí rozdělen údolím Březského potoka na hranici s Konicí (Sedliska). 

Katastrální území Březska patří do chladné klimatické oblasti. Podnebí je přechodné a středně vlhké. Nejteplejším měsícem na Konicku je červenec s průměrnou teplotou 17,1°C , nejchladnější je leden s průměrnou teplotou -3,4°C .
Roční průměrná teplota se pohybuje kolem 6°C.

Celá obec Březsko zabírá 404 hektarů plochy. Lesní porosty zahrnují asi šestinu výměry (68 ha ). 

Obec s místní částí Michnov - historie obce nacházející se dva kilometry na sever od města Konice, se začala psát
v polovině 14. století. Název Březsko je patrně odvozen od jména traviny bér. Téměř 300 let  patřila obec k panství konickému, v letech  1619 - 1848 byla přičleňena ke statku v Jesenci a v roce 1848 se nakonec stala samostatnou obcí
v čele se starostou a obecním zastupitelstvem. Součástí Březska je také osada Michnov, byla založena v roce 1785  po rozdělení pozemků panského dvora. V 18. a 19. století se v okolí obce těžila železná ruda, která se následně zpracovávala v nedalekém Blansku.

Významní rodáci obce: Univer.prof.THDR.Eduard Dominik(21.5.1854-2.4.1919)-teolog,profesor teologické fakulty
v Olomouci, kanovník Metropolitní kapituly Olomouc.  Doc.Mudr.Jan Burian(1909-2000)-docent chirurgie na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Obyvatelé obce se tradičně živili zemědělstvím. V současnosti již toto tvrzení z velké většiny neplatí. Místní občané jsou nuceni za prací dojíždět do blízkých i vzdálenějších měst, např. Konice, Prostějov, Olomouc, Jevíčko a to převážně do průmyslových odvětví.

 

Statistické informace aktuálně : Informace ČSÚ

Obec s rozšířenou působností: KONICE

Kulturní památky:

  • kaple zasvěcená sv.Cyrilu a Metodějovi z roku 1875
  • mramorový kříž z r.1826
  • pomník padlých v první světové válce se sochou sv. Václava
  • v okolí soubor 6 mramorových křížů
  • kaple v Michnově r. 1826

kamený kříž v obci