image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zákony, vyhlášky a zápisy ze zastupitelstva

Zákony, vyhlášky a zápisy ze zastupitelstva, pozvánky na zasedání.

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2011

OZV 2/2010 o místním poplatku ze psů

1.1.2011

OZV-Požární řád

5.4.2011

OZV 1/2012 o místním poplatku-komunální odpady 

1.4.2012

OZV 3/2012 o místním poplatku-komunální odpady

1.1.2013

OZV 1/2015 BRKO

11.5.2015

OZV 2/2015 o místním poplatku - komunální odpady

1.1.2016

OZV 1/2017 Školský obvod ZŠ

8.7.2017

OZV 2/2017 Školský obvod MŠ  8.7.2017
OZV 1/2019 o místním poplatku ze psů  1.1.2020
OZV 2/2019 o místním poplatkuza provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2020

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

 21. zasedání zastupitelstva obce se bude konat 10.09.2021od 19:00 hod. v zasedací místnosti OU.

Pozvánka 21_0001.jpg

 

Zápisy a usnesení zastupitelstva