image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Jednotka sboru dobrovolných hasičů > Podpora jednotky od KÚOK

Podpora jednotky od KÚOK v roce 2021

Publicita JSDH 2021.jpg

V roce 2021 podpořil Olomoucký kraj JSDH Březsko finančním příspěvkem 9.000 Kč, který byl použitý na částečnou úhradu přetlakového ventilu. Přetlakový ventil chrání hadicové vedení při vzniku tlakových rázů a tím zajišťuje jeho bezpečné používání. Celková vynaložená částka byla 13 431 Kč, podíl obce 4 431 Kč.

 Přetlakový ventil1 Přetlakový ventil2 Přetlakový ventil3

 

 

 ============================================================================================  

Podpora jednotky JSDH v roce 2020

Publicita JSDH 2020.jpg

V letošním roce podpořil Olomoucký kraj naši jednotku JSDH finanční částkou 26.000,-Kč na nákup plovoucího čerpadla CYKLON s příslušenstvím. Celkové náklady projektu byly 50.965,20Kč.

Plovoucí čerpadlo Plovoucí čerpadlo obrázek 2 Plovoucí čerpadlo obrázek 3

 

Podpora jednotky od KÚOK v roce 2019

Publicita JSDH 2019.jpg

Olomoucký kraj, na základě žádosti obce o poskytnutí dotace, podpořil naši JSDH finanční částkou 22.500 Kč. Tento příspěvek byl použit na částečnou úhradu nákladů zakoupení pěti zásahových přileb pro členy jednotky. Celkové náklady akce byly 44.355 Kč, podíl obce činil 21.855 Kč.Děkujeme Olomouckému kraji za poskytnutí této podpory.

IMG_20190523_111930.jpg IMG_20190523_111514.jpg IMG_20190523_123253.jpg

 

Podpora jednotky od KÚOK v roce 2018

Publicita JSDH 2018.jpg

V letošním roce podpořil Olomoucký kraj naši jednotku JSDH finančním příspěvkem ve výši 30.000,-Kč. Za pomoci tohoto příspěvku bylo pořízeno kalové čerpadlo s příslušenstvím, přičemž finanční spoluúčast obce byla ve výši 15.357,-Kč. Celková částka činila 45.357,-Kč. Pořízení tohoto kalového čerpadla opět zvýší a vylepší zásahové možnosti naší jednotky. Děkujeme Olomouckému kraji za poskytnutou podporu.

IMG_1159.JPG  IMG_1158.JPG

IMG_1157.JPG  IMG_1160.JPG

 

Podpora jednotky od KÚOK 2017

Publicita JSDH 2017.jpg

Z celkové částky 33.950,- Kč činila dotace od Olomouckého kraje 16.450,- Kč a z rozpočtu obce Březsko byla uhrazena částka 17.500,-Kč. Věříme, že pořízení nové elektrocentrály pomůže zlepšit akceschopnost naší JSDH a tímto děkujeme Olomouckému kraji za poskytnutou podporu.

100_3085.JPG  100_3089.JPG 100_3091.JPG

Podpora jednotky od KÚOK 2016

Olomoucký kraj, na základě naší úspěšné žádosti o dotaci, podpořil i v letošním roce JSDH Březsko, částkou 13.000,- Kč. Tato částka tvoří téměř 50% nákladů na pořízení 9 ks pracovních stejnokrojů PS II, pro členy jednotky.. Celkové výdaje na pořízení stejnokrojů činily 27.116,- Kč.  Obec Březsko a JSDH Březsko děkuje poskytovateli dotace - Olomouckému kraji, za podporu naší jednotky.

 100_2800.JPG 100_2799.JPG 100_2798.JPG Obraz285.jpg

 

Podpora jednotky od KÚOK 2015

V letošním roce byla JSDH úspěšná v žádosti o dotaci  a získala tak podporu ve výši 5.000,-Kč . Poskytovatelem dotace je Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.                                        

Finanční dotace byla použita na nákup věcného vybavení jednotky. Zakoupeny byly 2 páry zásahové obuvi a 4 ks ochranného pláště výstražného. Celkové výdaje na akci byly 14.302,20Kč. Z toho bylo 5.000,-Kč hrazeno z dotace a obec se podílela částkou 9.302,20.

Obec Březsko děkuje Olomouckému kraji za pomoc při financování jednotky.

 

Podpora jednotky od KÚOK 2012

Naše jednotka získala od Olomouckého kraje v letošním roce neinvestiční příspěvek ve výši 15.000,- Kč,  jejímž účelem je zajištění akceschopnosti JSDH obcí. Příspěvek byl použit zejména na opravu přenosné stříkačky PS 12 a také byly hasičům zakoupeny kožené opasky-nutná součást jejich výstroje. Celkové výdaje akce byly 30.089,80 Kč.           Obec se podílela na celkových výdajích částkou 15.089,80 Kč.

Obec Březsko a členové jednotky JSDH velmi děkují a oceňují podporu, která jim byla poskytnuta Olomouckým            krajem.