image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Obecní knihovna > Podpora knihovny

Podpora knihovny

Obecní knihovna ve Březsku, získala v roce 2014, dotaci od Ministerstva kultury z programu VISK3, ve výši

43.000,-Kč. Tato dotace pro naši knihovnu byla určena na zakoupení knihovního systému Clavius, který

zajišťuje elektronizaci knihovního systému. To znamená, že všechny knížky v knihovně, budou mít i elektronický

katalog a po dokončení této katalogizace, bude možné náš knihovní fond dohledat i v internetovém prostředí.

V neposlední řadě byla dotace určena i na modernizaci počítačového vybavení, byly zde zakoupeny dva nové PC,

monitory a tiskárna. Zřízením druhé PC stanice, byla rozšířena možnost veřejnosti připojit se k internetu i s možností

následného tisku. Využitím tohoto dotačního titulu, se značně vylepšil komfort uživatelů knihovny, evidence a práce

se všemi nabízenými čtenářskými tituly.