image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu

Informace o zájmu Státního pozemkového úřaduVyvěšeno: 31. 5. 2023
Sejmuto: 30. 11. 2023

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Březsko z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) informuje veřejnost o zájmu nabýt pozemky podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPÚ“), pro tvorbu rezervy státní půdy v katastrálním území Březsko.
Fyzická nebo právnická osoba může nabídnout SPÚ k odkupu (k darování) pozemky (nebo i spoluvlastnické podíly) v katastrálním území Březsko prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 772 00 Olomouc (dále jen „KPÚ“). KPÚ jednotlivě posoudí, zda nabízené pozemky (spoluvlastnické podíly) jsou potřebné pro zabezpečení výkonu působnosti SPÚ, tedy pro tvorbu rezervy státních pozemků podle zákona o SPÚ.
V případě potřebnosti pozemků pro SPÚ objedná KPÚ ocenění takových pozemků formou znaleckého posudku u znalce obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, přičemž kupní cenu pozemku lze sjednat pouze do výše ceny obvyklé podle § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně součástí a příslušenství pozemku. Tento postup odpovídá § 3 odst. 2 zákona o SPÚ. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí v plné výši SPÚ.


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 31. 05. 2023 7:12